KRAFTIGERE OG MER ØKONOMISK MOTOR

De nye motorene har en rekke ulike egenskaper som gir lavere drivstofforbruk og smidigere kjøring i by og tettsteder.