FØRERMILJØ

Sjåføren og passasjerene sitter godt i det romslige førerhuset. Rikelig med lett tilgjengelig oppbevaringsplass forenkler arbeidet i hverdagen.