DET PERFEKTE ARBEIDSVERKTØY

Tilgjengelighet til førerhuset og understellet er utformet for å gjøre sjåførens daglige arbeid enklere og støtte service på bilen. Renault Trucks er mer enn en lastebil, den er det perfekte arbeidsverktøyet for å maksimere produktiviteten.