DET PERFEKTE ARBEIDSVERKTØY

Tilgangen til førerhuset og omgivelsene rundt karosseriet er utviklet for å forenkle førerens daglige arbeid og vedlikeholdet av kjøretøyet. Det er mer enn en lastebil, det er et arbeidsverktøysom gjør at du øker din produktivitet.