DESIGN SOM TJENER DRIVSTOFFØKONOMIEN

12° skråning av frontruten som er trapesformet: Førerhuset har blitt spesielt utviklet med henblikk på drivstofføkonomi. I tillegg er utstyret på bilen aerodynamisk, noe som bedrer luftgjennomtrengningen.