Ny Euro 6-motor

Renault Trucks har utviklet nye motorer spesielt beregnet for distribusjon. Den nye DTI 3-motoren gir redusert drivstofforbruk og kontroll over vedlikeholdskostnadene.