Nyheter


 

20.06.2011

De første hybride lastebiler

Første levering av hybride lastebiler

Tirsdag 14. juni i Lyon: François Bertreau, adm. dir. i Norbert Dentressangle, fikk av Stefano Chmielewski, direktør for Renault Trucks, utlevert nøklene til firmaets første hybride lastebil, Renault Premium Distribution Hybrys Tech.

Logo clean tech/hybrys tech

De hybride lastebilene kombinerer en forbrenningsmotor med en elektrisk motor, noe som gir en kraftig reduksjon av forbruket (ca. - 20 %). Disse lastebilene er også langt mer stillegående enn de tilsvarende modellene med forbrenningsmotor, fordi det er den elektriske motoren som driver dem fra ca. 0 til 20 km/t. Alternative energiløsninger vil bli stadig mer tatt i bruk i transportsektoren. Renault Trucks har forberedt seg på dette i flere år, og kan i dag tilby sine kunder et stort utvalg av Clean Tech-biler (elektriske, hybride eller med naturgass).

Dirigeants devant un hybrys

Med overleveringen av disse første hybride lastebilene fra sin historiske leverandør Renault Trucks, vil Norbert Dentressangle starte en fase med tester av alternative teknologier som kan erstatte dieselmotorene. Disse lastebilene, to Renault Premium Distribution Hybrys Tech 4x2 med 310 hk på 19 tonn, er beregnet på nærdistribusjon, og vil bli tatt i bruk i Lyon og i Paris. Carrefour-konsernet, som skal teste den første bilen i Paris-området, satser på at den vil redusere miljøeffekten for bedriftens logistikk-kjede.

François Bertreau forklarer: "Leveringen av denne første hybride Renault Trucks-lastebilen til Norbert Denstressangle er resultatet av det vellykkede samarbeidet vi har hatt med Renault Trucks i over 30 år, og er en nytt bevis på vårt ønske om å redusere drivhuseffekten. Vår miljøpolitikk siden 2003, da vi inngikk vårt partnerskap med det franske miljø- og energirådet ADEME, et partnerskap som ble fornyet i desember 2009, har gitt klare fremskritt. 85 % av vår flåte svarer til Euro IV- og Euro V-normene, og vi har i dag den reneste og mest moderne flåten i Europa, noe som er av stor betydning for våre kunder, som ønsker å redusere karbonavtrykket.

Stefano Chmielewski føyer til: "Veitransportsektoren gjennomgår en revolusjon. Og Renault Trucks deltar aktivt i denne revolusjonen. Ikke bare tilbyr vi våre kunder dieselbiler med lavt drivstoff-forbruk, men vi har også i flere år tilbudt biler med alternative energiformer. Etter to år med tester under reelle forhold har nå Renault Trucks full kontroll over denne teknologien. Leveringen av de to lastebilene med hybrid teknologi til en kunde som Norbert Dentressangle er et bevis på at aktørene i veitransportsektoren sammen arbeider frem mot en mer bærekraftig varetransport."