Om oss

PARTNERSKAP MED VERDENS MATVAREPROGRAM

programme alimentaire mondial

Renault Trucks har siden 2012 sendt frivillige medarbeidere på oppdrag til Afrika for å dele sine kunnskaper og gjennomføre opplæring for de lokalt ansatte i Verdens Matvareprogram.

Verdens Matvareprogram (WFP) er den ledende humanitære organisasjonen som redder liv og endrer liv, leverer mat og assistanse i nødsituasjoner og samarbeider med samfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandsdyktighet. Lastebiler er en svært viktig del av logistikk-systemet for å levere mat under ekstreme forhold så nært som mulig til mennesker i nødsituasjoner. Byråets lokalt ansatte medarbeidere mangler noen ganger nødvendige kunnskaper til å foreta nødvendig vedlikehold av kjøretøyene, noe som er svært viktig for å kunne utføre oppdraget på en vellykket måte.

Ekspertisen og engasjementet fra de ansatte hos Renault Trucks har allerede satt WFP i stand til mer effektivitet og selvstendighet. Siden begynnelsen av samarbeidet rapporterer byrået om en betydelig reduksjon i sine vedlikeholdskostnader og lavere gjennomtrekk av ansatte som har nytt godt av fordelene ved opplæringen.

Renault Trucks forlenger sin forpliktelse om ytterligere tre års samarbeid fram til 2020. Et nytt tillegg til partnerskapet er integreringen av en modul dedisert for opplæring av førere av tunge lastebiler. I årenes løp har opplæringsprogrammet blitt forbedret med tanke på de problemene som WFP står overfor ute i felten. Denne nye kampanjen vil inkludere tre opplæringsnivåer:

 • Mekanisk opplæring
 • Opplæring i flåtestyring
 • Føreropplæring


I tillegg til en lastebil utrustet som en mobil opplæringsenhet basert i WFPs logistikksenter i Øst-Afrika, vil Renault Trucks plassere en annen lastebil i logistikksenteret i Vest-Afrika for å forenkle organiseringen av opplæringsøktene.

Vårt partnerskap har stadig styrket seg i løpet av de siste seks årene, og vi er sikre på at de neste tre vil fortsette å bygge videre på dette og levere enda større fordeler.

VERDENS MATVAREPROGRAM - NØKKELTALL:

 • 91,4 millioner mennesker forsynes med mat hvert år
 • 15 milliarder rasjoner distribueres hvert år
 • 3 millioner tonn mat kjøpes inn hvert år
 • Aktivt i 83 land
 • 650 lagerbygninger
 • 20 skip
 • 92 fly
 • 5000 lastebiler

World food programme