Større effektivitet og økt drivstoffsbesparing

Ny og forbedret aerodynamikk og ny motor. Resultatet er nye Renault D og D Wide med lavere drivstofforbruk.

7%
drivstoffsbesparingMulig å tilpasse takspoiler

Med 12 ulike posisjoner; Passer alle påbygg.

Euro step D motorer

Med lavere drivstofforbruk er dissemotorene også mer miljøvennlige, i tilleggtil er de XTL (syntetisk diesel, for eksempel HVO) og biodieselkompatible. Redusert flyt i kjøle og oljekrets gjør den nye motoren enda mer effektiv.

Sideskjørt

Redesignet for å redusere drivstofforbruk.

Adaptive Cruise Control (ACC)*

Ved å holde en sikker avstand til kjøretøyet foran med både akselerasjon og brems (via retarder og servicebrems)vil sikkerhet og kjørekomfort økes. Avhengig av omgivelsenedu befinner deg i, kan du velge 3 ulike sikkerhetsavstander.ASL (justerbar hastighets begrenser) er standard.
*Tilvalg