TEKNOLOGI FOR BEDRE SIKKERHET

De forskjellige bremsesystemene og de effektive retarderne gir effektiv beskyttelse av personer og av lasten. I tillegg til det har bilene ekstra utstyr og teknologier
som ytterligere bedrer førerens sikkerhet.