KRAFTIGE BREMSER

De forskjellige effektive bremsesystemene og retarderne gir god beskyttelse både av personer og last. Førerens sikkerhet styrkes ytterligere av en mengde utstyr og tilbehør.