OPTIMAL SIKT I byer og steder med begrenset plass

Renault Trucks D Cab 2 M gir maksimal sikt i urbane soner takket være den høye konstantfartholder og reduksjonen av dødvinkler.