Tilbehør, reservedeler, service

Vårt utvalg når det gjelder: elektrisitet

Bevarer energisyklusen

EXCHANGE DYNAMOER OG STARTERE
DUOEN SOM VINNER

Renault Trucks dynamoer og startere som standard byttedeler gir deg en sikker start på hver arbeiddag. I tillegg er du garantert:

alternateur et demarreur

- et godt ladenivå for batteriet.

- overhold av strømstyrken som skal sendes ut til bilens elektriske og elektroniske utstyr.

- bruk av samme elektriske effekt som nye elementer, slik at batteriet blir bevart.