Tilbehør, reservedeler, service

Vårt utvalg når det gjelder: elementer

3 til 5 ganger mindreslitasje

DET BESTE INNEN TEKNOLOGI
GIRKASSE MED SYNKRONRINGER I KARBON

Renault Trucks er den første fabrikanten som utvider sitt utvalg av girkasser med en helt ny 16S eXchange-girkasse med synkronringer i karbon.

Takket være denne nye teknologien med synkronringer med karbonbelegg, blir påliteligheten og varigheten for 16S-girkassene sterkt forbedret.

Med karbonbelegget reduseres gnisningskoeffisienten med 70 %, noe som igjen reduserer slitasjen. På prøvebenk og under reelle brukstester bedres delenes varighet med en faktor på mellom 3 og 5.

Man må bruke en spesiell olje av typen BZV. Renault Trucks anbefaler Longevia BZV ECO 75W80, en olje som garantert gir:

boite vitesse contenu

 

- redusert vedlikehold takket være forlengede oljeskiftintervaller (opp til 300 000 km),

- redusert forbruk.