Tilbehør, reservedeler, service

Vårt utvalg når det gjelder: filtrering

99.96%filtrerte urenheter

APPROVED PARTS FILTRERING 
OPTIMALISERE MOTORENS YTELSER


  • En motor som beskyttes, og et forbruk som er under kontroll,
  • Optimaliserte ytelser,
  • Lengre vedlikeholdsintervaller,
  • Kortere driftsstans og reduserte kostnader.

filtrationMed Renault Truck filtrering er du garantert 25 % mer filtrering av urenheter enn med ettermonterte systemer.

I tillegg er du garantert full mobilitet av bilen, takket være filtrenes pålitelighet og varighet.

Optimaliser dine ytelser, og spar penger!

Du finner hele vårt tilbud i nærmeste autoriserte Renault Trucks-verksted.

conseils7 kg støv, det er gjennomsnittet støv som en lastebil på 450 hk suger inn hvert år!

 

- Overhold vedlikeholdsintervallene.
- Kontroller regelmessig luftfilteret og omgivelsene rundt dette (filterfeste, rør og slanger,…)
- Du må ikke “blåse” på filtrene for å fjerne støvet.