Tilbehør, reservedeler, service

Vårt utvalg når det gjelder: mekanikk

DRIVSTOFFORBRUK: 1/4 AV DRIFTSKOSTNADENE

RENAULT TRUCKS APPROVED PARTS INNSPRØYTINGSDYSER
BEDRE KONTROLL OVER DRIVSTOFFORBRUKET

Innsprøytingsdysens rolle:

  • Gjøre dieseloljen som er under trykk om til oljetåke.
  • Garantere best mulig blanding av luft / diesel for en perfekt forbrenning.
  • Garantere at den nøyaktige mengde drivstoff sprøytes inn i motoren.

injecteurs Teknologiene som utvikles for Renault Trucks’ innsprøytingsdyser, er for deg en garanti på:

 

- Kontrollerte driftskostnader ved at du unngår overdrevent forbruk.
- Bedre miljøvern takket være et bedre kontrollert drivstofforbruk
samt en motor med bedre ytelser og lengre levetid.