Optifleet

Optifleet

Optifleet CHECK

REDUKSJON AV DRIVSTOFFORBRUKET

Følg med på bilenes forbr uk

  • CHECK - Suivez la consommation de vos véhiculesFølg med på alle tekniske data for hver bil og for hver fører på avstand: drivstofforbruk, forbruk i grønn sone, prosent tid på tomgang, antall trykk på bremsepedalen...
  • Hold deg informert om store drivstoffvariasjoner i tanken.
  • Skriv ut din miljøstatus (karbondioksid, NOx...).