Dataadministrasjonsavtale

Off

KJÆRE KUNDE,

Du står som eier av oppkoblede biler.

I denne sammenhengen reguleres betingelsene for innsamling og behandling av dine telematikk data av Dataadministrasjonsavtalen (DMA), i samsvar med gjeldende lover.

Ved ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med salgsavdelingen hos din autoriserte Renault Trucks-forhandler.

ENDRET EIERSKAP

Dersom du selger bilene dine, har du ansvaret for å informere den nye eieren om nødvendigheten av å signere denne Dataadministrasjonsavtalen (DMA) med Renault Trucks.

Hvis du er den nye eieren, må du ta kontakt med en autorisert Renault Trucks-forhandler for å signere en Dataadministrasjonsavtale (DMA).

I begge tilfeller ta kontakt: dma.norge@renault-trucks.com

AVSLUTNING

Dersom du ønsker å avslutte Dataadministrasjonsavtalen (DMA), fyller du ut skjemaet nedenfor, signerer det og sender en skannet kopi til din autoriserte Renault Trucks-forhandler.