DATAADMINISTRASJONSAVTALE

Kjære kunde,

Du står som eier av oppkoblede biler.


I denne sammenhengen reguleres betingelsene for innsamling og behandling av dine telematikk data av Dataadministrasjonsavtalen (DMA), i samsvar med gjeldende lover.


For å godkjenne må du signere denne avtalen.


Ved ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med salgsavdelingen hos din autoriserte Renault Trucks-forhandler*.


Endret eierskap

Dersom du selger bilene dine, har du ansvaret for å:


- Informere den nye eieren om nødvendigheten av å signere denne Dataadministrasjonsavtalen (DMA) med Renault Trucks.

- Fyll ut nettskjemaet nedenfor.


Hvis du er den nye eieren, må du:


- Ta kontakt med en autorisert Renault Trucks-forhandler for å signere en Dataadministrasjonsavtale (DMA).

- Fyll ut nettskjemaet nedenfor.Vær oppmerksom på at jeg har overført kjøretøyene som er identifisert nedenfor til en ny eier.
Den nye eieren kan kontaktes på følgende adresse:

2Mo

Avslutning

Dersom du ønsker å avslutte Dataadministrasjonsavtalen (DMA), fyller du ut skjemaet nedenfor, signerer det og sender en skannet kopi til din autoriserte Renault Trucks-forhandler*.
Oppsigelsesesskjema Data Management Agreement.pdf

* For å finne din nærmeste forhandler, gå til Dealer locator