E-Tech-serien

Vi hjelper deg bytte til elektrisk på en komfortabel måte

p041225

Redusere CO2 fra godstransport: Hvilke drivstoff skal jeg velge?

Hvis du vil redusere CO2-utslipp fra din transportvirksomhet ved å fjerne diesel fra flåten din er det flere løsninger og energityper som er tilgjengelig.

Du kan velge gass. Dette er en moden løsning og gir umiddelbare reduksjoner i CO2 fordi det er enkelt å tilpasse en eksisterende flåte til dette. Imidlertid er besparelsene små når gassen kommer fra fossilbasert metan, bare 2 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med diesel. Hvis du bruker biogass er CO2-reduksjonene større, men motorene slipper fortsatt ut nitrogenoksider (NOx) og vil blir utestengt fra bysentra på mellomlang sikt.

Et annet alternativ er biodiesel. Dette er mindre kostbart og enklere å bruke, og det reduserer utslippene med 75 prosent. Men det er fortsatt utfordringer i utviklingen. Noen av disse er behovet for en spesialtilpasset drivstofftank og det faktum at produksjonen av vegetabilske oljer først og fremst er forbeholdt landbrukssektoren og kommer til å forbli det de kommende årene.

Det tredje alternativet er hydrogen, hvor «energiytelsen» avhenger av opprinnelsen. Det er veldig interessant fra et miljømessig perspektiv om den er «blå» eller «grønn», noe som forteller at CO2 har blitt fanget under produksjonen, og det er mye lavere hvis opprinnelsen er fossil. Produksjonen av blå hydrogen er foreløpig uforholdsmessig kostbare og vil ikke være et reelt alternativ for transport på vei minst de neste ti årene.

Til slutt den siste og mest effektive løsningen, som er elektrisitet. Elektrisk teknologi har gjort betydelige fremskritt de siste årene, godt hjulpet av bilindustrien. Igjen avhenger ytelsen i form av reduserte CO2-utslipp på opprinnelsen til strømmen. Når strømmen kommer fra fornybare kilder er CO2-besparelsene 82 prosent. Det er ikke tilfelle når den kommer fra kilder med høye CO2-utslipp, som kull eller gass. Imidlertid er trenden i Europa at myndighetene krever CO2-reduksjoner fra strømprodusentene og utslippene fra strømproduksjon kan bli halvert innen 2040. Med tanke på kostnadene forventer man at i 2030 vil man ha mer fordelaktig eiertidskostnad (TCO) ved å kjøre elektriske lastebiler enn dieseldrevne.

1. Kunnskap og forståelse for valgmulighetene for CO2-reduksjon

«Hva er de forskjellige valgmulighetene for å senke CO2-utslipp?» «Er batterielektriske lastebiler det riktige valget for meg?»

Dette er første fase i vår altomfattende hjelp. Vårt team tar seg tid til å forstå dine behov og begrensninger, alt satt i sammenheng med ditt økosystem og oppdrag. Vi diskuterer også dine mål for CO2-reduksjoner med deg. Vi tilbyr vår ekspertise og kunnskap for å gi deg råd om hva som er tilgjengelig på markedet for å redusere CO2-utslippene fra din virksomhet.

p041057

2. Diagnose for å hjelpe din overgang til andre energikilder

«Hvordan kan jeg nå mine mål om CO2-reduksjoner?» «Hvordan kan jeg være sikker på at flåten min er tilpasset lovgivning i fremtiden?» «Er du sikker på at rekkevidden er nok for mine»

Denne andre fasen består av en full diagnose utført av våre eksperter innen elektromobilitet. Etter å ha forstått dine behov, begrensninger og mål, analyserer vi dagens flåte, ruter, infrastruktur og så videre. Her bruker vi forskjellige simuleringsverktøyer som:

  • Simulator for reduksjon av CO2-utslipp
  • Rekkeviddesimulator som tar hensyn til alle elementer som påvirker rekkevidden til en elektrisk lastebil: distanse, topografi, last, type påbygg osv.

Våre eksperter kan også hjelpe og veilede deg når det gjelder lokale eller nasjonale subsidieordninger som kan gjøre investeringen din lønnsom raskere. Vi kan også gi informasjon om gjeldende og fremtidig lovgivning som kan påvirke din virksomhet og hjelpe med ditt valg.

p041066

3. Utforme en løsning for CO2-reduksjoner for ditt transportselskap

«Kan jeg prøve kjøretøyet i virkeligheten en periode?» «Kan dere være arkitekten som designer en omfattende løsning med alle partnere som er involvert (lading etc.)?»

 

Etter denne diagnosen foreslår vi en omfattende løsning for CO2-reduksjoner som er tilpasset din virksomhet. Vi definerer den ideelle ruten for turene dine og hvilke lastebiler som er best egnet for dem. Vi kan hjelpe med alt fram til de tekniske valgene for lastebilene dine, antall batterier, påbygg og så videre. Vi foreslår også en egnet ladeløsning. Så definerer vi den/de best egnede typene ladere, standard, hurtig eller begge. Alle disse dataene lar oss beregne det totale strømbehovet for å etablere ladeinfrastrukturen på stedet.

Før du forplikter deg kan du teste i virkeligheten ved å bruke en eller flere av våre demobiler i flåten din i en avtalt periode.

Våre tjenester tar hensyn til de spesifikke behovene en flåte av elektriske kjøretøy har. Vi tilbyr vedlikeholdskontrakter på mellom sju og ti år.

Vi kan også hjelpe deg med finansiering. Takket være vårt datterselskap Renault Trucks Financial Services kan vi tilby alt-i-ett-kontrakter som dekker finansiering og vedlikehold. På den måten kan du forutsi og spre kostnadene dine. Vi gir også en garanti på ytelsen til batteriet, som garanterer et minimumsnivå av tilgjengelig energi eller en full lading i hele batteriets kontraktsfestede livstid.

 

p041205

4. Implementering og drift av den foreslåtte løsningen

«Kan dere styre prosjektet i mål, inkludert alle interessenter?» «Kan dere hjelpe sjåførene mine, som er litt engstelige, å få grep på disse nye lastebilene?» «Når vi kommer til normal drift, hjelper dere meg med overvåking og opplæring for økt effektivitet?»

 

Renault Trucks fungerer som prosjektleder for CO2-reduksjonsløsningen din og er din foretrukne kontakt. Vi jobber sammen på alle fasene i prosjektet og får alle interessentene sammen, slik at din flåte av elektriske kjøretøy fungerer ordentlig og møter alle dine mål. Vi sørger for at alle kvalitetsstandarder overholdes. 

Optifleet kan brukes for å logge lastebilene dine på daglig basis. Vår flåtestyringsløsning er perfekt tilpasset å holde oversikt over elektriske lastebiler og gir spesielle sanntidsrapporter på batteribruk og rekkevidde.

Vi kan også hjelpe med å lære opp staben din i disse nye praksisene, inkludert sjåførene. Det å kjøre elektriske kjøretøyer er litt annerledes, og ved å bruke prinsipper om økonomisk kjøring og kjenne til særegenhetene til et elektrisk kjøretøy, kan en sjåfør øke rekkevidden på kjøretøyet betraktelig.

Til slutt håndterer vi neste livsfase for batteriene etter at livet i lastebilen din er over. De blir hentet av vårt nettverk for å bli overhalt og gjenbrukt. Etter at det andre livet er over, resirkulerer vi dem og gjenbruker komponentene.

p041236

Mer om Renault Trucks E-Tech

Renault Trucks Master E-Tech Elektrisk

Renault Trucks E-Tech dedikerte tjenester

Kontakt våre eksperter for hjelp med å bytte

Jeg samtykker i at når jeg sender inn dette skjemaet så kan Renault Trucks lagre mine personlige data så lenge det er nødvendig for å ta stilling til informasjonen du sender inn og for å kunne kontakte deg om denne henvendelsen. Mine data kan også overføres til Renault Trucks partnere og distributører hvis det er nødvendig for å behandle din forespørsel.