E-Tech-serien

Vi hjelper deg bytte til elektrisk på en komfortabel måte

p041225

Renault Trucks E-Tech omfatter både en rekke elektriske kjøretøyer med høy ytelse og support på alle områder for kunder som er i ferd med å bytte til elektriske kjøretøy, fra det første kjøpet til overvåking av driften til de elektriske lastebilene.

Denne supporten er strukturert i fire faser:

1. Forstå: Vi definerer dine behov sammen

«Hva er de forskjellige alternativene for å redusere CO2-utslippene?»

«Er batterielektriske lastebiler det riktige valget for meg?»

En innledende fase der Renault Trucks hjelper deg med å utarbeide dine planer for å bli karbonnøytral og analysere og definere behovene dine. Produsenten tilbyr sin ekspertise på løsningene som er tilgjengelige på markedet og forståelse for hvilke begrensninger kundene sine bedrifter opplever. 

2. Diagnostikk: Vi anbefaler den beste løsningen for dine behov

«Hvordan kan jeg nå målene mine for CO2-reduksjon?»

«Hvordan kan jeg sikre at flåten min tilpasser seg kommende forskrifter over år?»

«Er du sikker på at batterikapasiteten er tilstrekkelig for mine transportruter?»

Diagnose er andre fase og baserer seg på nøyaktig kunnskap om kundens aktivitet, inkludert analyse av flåten og ruter og en analyse av stedets elektriske anlegg. Det innebærer bruk av simuleringsverktøy for å hjelpe deg med å ta beslutninger og overvåke aktiviteten, for eksempel en simulator for reduksjon av karbonutslipp og en rekkeviddesimulator. Etter denne diagnosen gir Renault Trucks deg en detaljert anbefaling, som inkluderer en utrullingsplan og en prognose for reduksjonen i CO2-utslipp for de kommende årene.

3. Løsningsdesign: Vi er arkitekten for prosjektet ditt

«Kan jeg prøve kjøretøyet under virkelige forhold i en periode?»

«Kan du være arkitekten for å designe den komplette løsningen med alle nødvendige partnere (lading osv.)?»

Deretter, en fase der Renault Trucks blir arkitekten for prosjektet og bygger det nye økosystemet for elektrisk mobilitet sammen med deg. Løsningen inkluderer finansiering, som tar hensyn til lokale eller statlige subsidier, spesifikasjon og oppsett av den ferdige lastebilen med utstyr og karosseri, lading på stedet, vedlikeholdsavtaler osv. Det er i denne fasen Renault Trucks låner deg en elektrisk lastebil, slik at den kan testes under reelle arbeidsforhold.

4. Gjennomføring og drift

«Kan du være prosjektleder og drive planen frem til den er ferdig, med alle interessenter?»

«Kan du hjelpe sjåførene mine, som er litt engstelige, med å betjene lastebilene?»

«Kan du hjelpe meg under oppdrag med overvåking og coaching for økt effektivitet?»

I sluttfasen fungerer Renault Trucks som prosjektleder for kundens løsning: installasjon av ladeanlegg på stedet, opplæring av sjåfører og flåteadministratorer osv. Sist men ikke minst støtter Renault Trucks og deres nettverk deg i den operasjonelle overvåkingen av flåten, takket være tilkoblede kjøretøyer. Dette innebærer at produsenten overvåker ladeanleggene, sporer kjøring og forbruk og kommer med forslag til optimalisering, anbefaler ruter og optimaliserer vedlikehold.

 

4 phases of Renault Trucks Electromobility support

Mer om Renault Trucks E-Tech

Renault Trucks Master E-Tech Elektrisk

Renault Trucks E-Tech dedikerte tjenester

Kontakt våre eksperter for hjelp til å bytte til elektrisk

Jeg samtykker i at når jeg sender inn dette skjemaet så kan Renault Trucks lagre mine personlige data så lenge det er nødvendig for å ta stilling til informasjonen du sender inn og for å kunne kontakte deg om denne henvendelsen. Mine data kan også overføres til Renault Trucks partnere og distributører hvis det er nødvendig for å behandle din forespørsel.