Transportløsning

Installasjon og vedlikehold av ladeinfrastruktur for dine elektriske lastebiler

Elektriske drivlinjer

3min
2022_02_rt_masterze_09

Det er viktig å gjennomføre en analyse av infrastruktur på stedet og rutene bilene kjører som en del av veien mot å bli karbonnøytral. Hvis infrastrukturen er godt tilpasset, optimalisert og vedlikeholdt vil det gi bedre ytelse fra dine elektriske lastebiler og dermed bedre avkastning på investeringen. Det vil være helt avgjørende for lønnsomheten i flåten din.

Formålet med denne sjekken er å diskutere følgende spørsmål:  

  • Hva er dine spesifikke krav til lading?  
  • Hvilke typer elektriske kjøretøy tror du du trenger? 
  • Hvilke typer lading er best egnet for driften din?  
  • Hva er begrensningene for driften din?  
Renault-Trucks-E-Tech-range

Tilbyr løsninger som møter behovene bedriften har

Avhengig av svarene på disse spørsmålene, vil vi gi deg anbefalinger om de best egnede ladesystemene. Avhengig av driften din, kan et system for å lade over natten være tilstrekkelig. I andre tilfeller vil det være fornuftig å legge til rette for hurtiglading. Det er også mulig å bruke en mobil hurtigladestasjon, som for eksempel kan være midlertidig plassert på et eller flere strategiske steder.  

Ladeløsningene vi foreslår blir systematisk testet og signert av våre tekniske avdelinger. De brukes sammen med programvare som gjør det mulig med optimalisert lading, som sikrer at du kan fordele strømforbruket slik at det er så kostnadseffektivt som mulig. Du vil også kunne overvåke alle stadier av lading, eller planlegge det for de mest praktiske tidspunktene, også kjent som smart lading.  

For å hjelpe deg i ditt endelige valg foreslår våre eksperter flere ladeoppsett, som blir utarbeidet med hensyn til dine begrensninger og prioriteringer og knyttet til dine krav for driften. Målet er å begrense kjøretøyets nedetid og optimalisere avkastningen på investeringen.  

d ze

Tenk langsiktig

Når ladeinfrastrukturen er i drift, tilbyr vi opplæring for teamet ditt for å sikre at de nye elektriske kjøretøyene dine brukes effektivt, økonomisk og trygt. 

For å holde god flyt i logistikkjeden din over tid og få mest mulig ut av ladetiden anbefaler vi at du tar i bruk våre løsninger for flåtestyring. Når lastebilene er koblet til Optifleet-plattformen vil du kunne overvåke energieffektiviteten, måten de kjøres på eller til og med driftstiden og ladetiden. Optifleet*-appen gir deg tilgang til hundrevis av data som du kan strukturere etter hva som er viktig for deg. Disse dataene kan brukes til å hjelpe sjåførene dine med å bruke de nye lastebilene. Du kan for eksempel bruke tall som demonstrerer fordelene med å bruke regenerativ bremsing til å utvide rekkevidden til lastebilen. En sjåfør som klarer å bremse effektivt vil øke kjøretøyets rekkevidde med 20 til 30 %! Optifleet er det perfekte verktøyet for å overvåke bilparken din, og hjelpe sjåførene dine , identifisere mulighe forbedringer og derfor minske kostnadene dine på lang sikt.   

Renault Trucks er i stand til å tilby helhetlig støtte – fra valg og overvåking av elektriske kjøretøy til å planlegge passende infrastruktur, vi kan hjelpe deg nå bærekraftsmålene dine samtidig som du beholder lønnsomhet og marginer.

* Tilgjengelig på Renault Trucks E-Tech D og D Wide 

Ikke nøl med å kontakte ekspertene våre for å finne ut mer og nyte fordelene med vår skreddersydde support. 

Bærekraftig ytelse til dine elektriske lastebiler

Når infrastrukturen for lading er i drift tilbyr vi opplæring til teamene dine for å sikre at dine nye elektriske kjøretøy blir brukt effektivt, økonomisk og sikkert.

Videre anbefaler vi bruk av våre flåtestyringsløsninger for å opprettholde ytelsen til logistikk-kjeden din over tid og optimalisere ladetidene. Når du kobler dine lastebiler til vår Optifleet-plattform vil du kunne se energieffektivitet, hvordan de blir kjørt og drifts- og ladetimer. Optifleet*-appen lar deg overvåke ytelsesdata fra kjøretøyet på daglig eller til og med timesbasis. Denne dataen kan brukes til å assistere sjåførene dine i bruken av de nye lastebilene. Du kan for eksempel presentere tall som viser fordelene ved å bruke kjøretøyets regenerative egenskaper til å føre strøm tilbake til batteriet og dermed øke rekkevidden.

En sjåfør som håndterer bremsing effektivt kan øke rekkevidden på kjøretøyet med 20 til 30 %!

Optifleet er det perfekte verktøyet for å overvåke flåten, gi støtte til sjåførene, identifisere muligheter for forbedring og dermed optimalisere den langsiktige kostnadseffektiviteten.

P041239

Last ned viktige steg for å tilpasse ladeinfrastrukturen til elektriske lastebiler

RT Infographie_Anglais

Renault Trucks gir helhetlig støtte – fra å velge og overvåke elektriske kjøretøy til å definere passende infrastrukturer –  vi kan hjelpe deg å nå målene for å senke utslippene fra flåten din samtidig som du beholder dine marginer og fortjenestenivåer.

* Tilgjengelig Renault Trucks E-Tech D og D Wide 

Ikke nøl med å ta kontakt med våre eksperter for å finne ut mer og nye godt av fordelene med vår skreddersydde support.

Kontakt oss for mer informasjon

Jeg samtykker i at når jeg sender inn dette skjemaet så kan Renault Trucks lagre mine personlige data så lenge det er nødvendig for å ta stilling til informasjonen du sender inn og for å kunne kontakte deg om denne henvendelsen. Mine data kan også overføres til Renault Trucks partnere og distributører hvis det er nødvendig for å behandle din forespørsel.
Set canonical URL
Off