Transportløsning

Installasjon og vedlikehold av ladeinfrastruktur for dine elektriske lastebiler

Elektriske drivlinjer

3min
2022_02_rt_masterze_09

Det er viktig å gjennomføre en analyse av infrastruktur på stedet og rutene bilene kjører som en del av veien mot å bli karbonnøytral. Hvis infrastrukturen er godt tilpasset, optimalisert og vedlikeholdt vil det gi bedre ytelse fra dine elektriske lastebiler og dermed bedre avkastning på investeringen. Det vil være helt avgjørende for lønnsomheten i flåten din.

Formålet med denne sjekken er å diskutere følgende spørsmål:  

  • Hva er dine spesifikke krav til lading?  
  • Hvilke typer elektriske kjøretøy tror du du trenger? 
  • Hvilke typer lading er best egnet for driften din?  
  • Hva er begrensningene for driften din?  
Renault-Trucks-E-Tech-range

Tilbyr løsninger som møter behovene bedriften har

Avhengig av svarene på disse spørsmålene, vil vi gi deg anbefalinger om de best egnede ladesystemene. Avhengig av driften din, kan et system for å lade over natten være tilstrekkelig. I andre tilfeller vil det være fornuftig å legge til rette for hurtiglading. Det er også mulig å bruke en mobil hurtigladestasjon, som for eksempel kan være midlertidig plassert på et eller flere strategiske steder.  

Ladeløsningene vi foreslår blir systematisk testet og signert av våre tekniske avdelinger. De brukes sammen med programvare som gjør det mulig med optimalisert lading, som sikrer at du kan fordele strømforbruket slik at det er så kostnadseffektivt som mulig. Du vil også kunne overvåke alle stadier av lading, eller planlegge det for de mest praktiske tidspunktene, også kjent som smart lading.  

For å hjelpe deg i ditt endelige valg foreslår våre eksperter flere ladeoppsett, som blir utarbeidet med hensyn til dine begrensninger og prioriteringer og knyttet til dine krav for driften. Målet er å begrense kjøretøyets nedetid og optimalisere avkastningen på investeringen.  

d ze

Tenk langsiktig

Når ladeinfrastrukturen er i drift, tilbyr vi opplæring for teamet ditt for å sikre at de nye elektriske kjøretøyene dine brukes effektivt, økonomisk og trygt. 

For å holde god flyt i logistikkjeden din over tid og få mest mulig ut av ladetiden anbefaler vi at du tar i bruk våre løsninger for flåtestyring. Når lastebilene er koblet til Optifleet-plattformen vil du kunne overvåke energieffektiviteten, måten de kjøres på eller til og med driftstiden og ladetiden. Optifleet*-appen gir deg tilgang til hundrevis av data som du kan strukturere etter hva som er viktig for deg. Disse dataene kan brukes til å hjelpe sjåførene dine med å bruke de nye lastebilene. Du kan for eksempel bruke tall som demonstrerer fordelene med å bruke regenerativ bremsing til å utvide rekkevidden til lastebilen. En sjåfør som klarer å bremse effektivt vil øke kjøretøyets rekkevidde med 20 til 30 %! Optifleet er det perfekte verktøyet for å overvåke bilparken din, og hjelpe sjåførene dine , identifisere mulighe forbedringer og derfor minske kostnadene dine på lang sikt.   

Renault Trucks er i stand til å tilby helhetlig støtte – fra valg og overvåking av elektriske kjøretøy til å planlegge passende infrastruktur, vi kan hjelpe deg nå bærekraftsmålene dine samtidig som du beholder lønnsomhet og marginer.

* Tilgjengelig på Renault Trucks E-Tech D og D Wide 

Ikke nøl med å kontakte ekspertene våre for å finne ut mer og nyte fordelene med vår skreddersydde support. 

Providing sustainable performance for your electric trucks

Once the charging infrastructure is operational, we offer training for your teams to ensure that your new electric vehicles are used effectively, economically and safely.

Furthermore, we recommend the use of our fleet management solutions to maintain the performance levels of your logistics chain over time and to optimise your charging times. When you connect your trucks to our Optifleet platform, you will be able to monitor their energy efficiency, the manner in which they are driven or even their operating hours and charging hours. The Optifleet* application allows you to monitor on a daily, and even hourly, basis, using vehicle performance data. This data can be used to assist your drivers in using the new trucks. You can, for example, provide figures to support the benefits of using vehicle braking in order to regenerate energy and extend the vehicle's operating range.

A driver who manages braking efficiently will increase their vehicle's operating range by 20 to 30%!

Optifleet is the perfect tool for monitoring your fleet, supporting your drivers, identifying opportunities for improvement and therefore optimising your long-term cost-efficiency.

P041239

Download the key steps about adapting the charging infrastructure for electric trucks

RT Infographie_Anglais

Renault Trucks is able to offer holistic support – from selecting and monitoring electric vehicles to defining appropriate infrastructures, we can support your commitments to decarbonising your fleet while maintaining your margins and profit levels.

*Available on Renault Trucks E-Tech D and D Wide ranges

Do not hesitate to contact our experts to find out more and enjoy the benefits of our tailored support.

Contact us for more information.

I agree that when submitting this form, Renault Trucks will store and keep my personal data as long as required to evaluate the information provided and in order to be able to contact me back about this specific subject. My data may also be transferred to Renault Trucks partners and distributors that will be able to handle my demand.
I agree to receive news and information about Renault Trucks products and events. I will be able to stop these communications in every email I receive.
Set canonical URL
Off