Transportløsning

Vår visjon for alternative energikilder for lastebiler

2min
p041753

Redusere CO2-utslipp fra transport for å håndtere klimakrisen

Lastebiler spiller en nøkkelrolle i dagen samfunn, spesielt innen forsyningskjeden for mat og transport av nødvendige varer. Imidlertid er det behov for at det internasjonale behovet for transport blir balansert med bærekraftige løsninger.

Utslippskravene for lastebiler er mange år foran utslippskravene for personbiler. Partikler, NOx og andre forurensende utslipp har blitt redusert nesten ned til null, spesielt med den gjeldende Euro 6 D-regulativet. Ved å bytte gamle kjøretøy til nyere generasjoner er derfor et betydelig grep for å redusere luftforurensning. 

Å bekjempe global oppvarming og redusere klimagassutslipp har blitt en stor bekymring. Å redusere CO2-utslipp er den nye prioriteten til bransjen vår.

I dag finnes det ikke ett alternativ som kan erstatte diesel i alle bruksområder og markeder på en effektiv måte. Selv om vi er overbevist om at elektriske kjøretøy kommer til å bli den nye normalen i et mellomlangt til langt perspektiv (2040), er forslaget vårt i dag å tilby kundene våre den beste løsningen, tilpasset deres transportoppdrag, med den mest effektive energien med tanke på ytelse og miljømessig påvirkning.

Diesel er fortsatt i dag et godt svar på transportbransjens behov, spesielt for langtransport, hvor den kommer til å være det dominerende drivstoffet i enda noen år.

Den beste løsningen for å redusere det miljømessige fotavtrykket til langtransport er å være fokusert på å redusere drivstofforbruk. Den neste generasjonen av biodrivstoff, spesielt syntetiske parafindrivstoff (HVO, XTL etc.) vil også ytterligere bidra til reduserte CO2-utslipp i mellomlangt perspektiv.

For kortere distanser eller transport i tettbygde strøk kan CNG (Compressed Natural Gas) gi et modent svar på utfordringene transportbransjen står overfor. Den bidrar til å forbedre luftkvaliteten i byer og er en veletablert løsning. Naturgass er imidlertid en midlertidig energikilde siden samfunnet forventer et gjennombrudd i kutt av utslipp sammenlignet med diesel, og fossil naturgass reduserer bare CO2-utslippene med 2 prosent.

Den ultimate transportløsningen må nå null utslipp. Elektriske kjøretøy er definitivt løsningen for bynære bruksområder, regional transport samt bygg og anlegg. Med mer enn 10 års erfaring med utstrakt utvikling og samarbeid med kunder på dette området, og serieproduksjon fra tidlig 2020, er Renault Trucks klare til å gjøre elektriske lastebiler til den nye standarden.

Oppdag alle våre elektriske kjøretøy og tjenester

Renault Trucks E-Tech Master Elektrisk

Renault Trucks E-Tech D Elektrisk

Renault Trucks E-Tech D WIDE Elektrisk

Renault Trucks E-Tech T Elektrisk

Renault Trucks E-Tech C Elektrisk

Last ned vår informasjonsbrosjyre og få en trinnvis veiledning til en smidig overgang til en bærekraftig bilflåte.

Set canonical URL
Off