Rapport

Hvilke fordeler har elektriske lastebiler?

#JoinTheGoodMove

Elektriske drivlinjer

3min
E-Tech T driving in the sunset

Bygge logistikk for morgendagen

Elektriske kjøretøyer er til god hjelp i arbeidet med å endre bynær logistikk og tilpasse transportvirksomhetene for å imøtekomme det voksende behovet for bærekraftige transportløsninger. Dette er særlig viktig i gågater og andre steder der kjøretøy med lokale eksosutslipp ikke er tillatt. Siden de er så stille kan de tilpasse ruter og tidspunkter, ved for eksempel å levere på kveldstid, for å redusere trafikk og forstyrre myke trafikanter minst mulig.

Bærekraftig transport

  • Mindre CO2

CO2 har en dramatisk effekt på global oppvarming. For et 16-tonns kjøretøy* som brukes i bynære områder i Europa vil elektrisk drift minst halvere utslippene (nesten 50 % i Tyskland, 80 % i Frankrike og enda mer i Norge, hvor vi har strøm nesten utelukkende fra fornybare kilder). Reduksjonen av utslipp forventes være 85 % i gjennomsnitt innen 2040.

* Mengden utslipp regnes fra krybbe til grav, med andre ord tas det hensyn til CO2 som slippes ut ved produksjonen av lastebilen og energien som driver den i løpet av levetiden.

 

  • Null Nox

Nox, eller nitrogenoksider, spiller en stor rolle i luftforurensning. Ved høye konsentrasjoner er de en fare for folkehelsen på grunn av effekten de har på luftveiene. Siden batterielektriske lastebiler ikke har noen lokale utslipp vil de bidra til å løse dette folkehelseproblemet.

 

  • Stille

Elektriske lastebiler er en effektiv løsning på støyforurensningen man ofte opplever i tettbygde strøk, hvor det vil være svært velkomment å eksperimentere med kveldsleveringer for å lette på trafikken på dagtid. For eksempel viser den lovpålagte testen av lydnivå når lastebilen passerer et punkt at Renault Trucks E-Tech D gir fra seg 85 % mindre støy enn dieselversjonen.

Visste du at elektriske lastebiler kan være så stille at fotgjengere og syklister kan ha vanskelig for å høre dem. For å sameksistere på veiene på en trygg måte utruster produsentene de elektriske lastebilene med utvendige lydsignaler som gir kontinuerlig signal om hvor de befinner seg og mer høylytte varsel ved manøvre som rygging.

D Wide E-tech collect truck in a city

Økt effektivitet og komfort for en større kjøreglede

Det lavere støynivået og graden av vibrasjon i elektriske lastebiler gjør det mindre slitsomt for sjåførene å kjøre dem. Elektriske lastebiler har mer krefter og er mer effektive å kjøre enn dieselkjøretøy, noe som gjør at de er lettere å manøvrere i trafikken. Alle disse detaljene bidrar til å øke effektiviteten og sjåførens livskvalitet på jobben.

Økt anseelse for selskapet

Allmenhetens syn på lastebiler endrer seg. Sjåfører ønsker å sette seg bak rattet på et kjøretøy som har høy anseelse. For ikke å nevne hva elektriske lastebiler betyr når det gjelder anseelse og attraktivitet for transportselskaper og deres forpliktelser til bærekraft.

E tech D next to Lidl with driver

Oppdag mer om elektriske lastebiler

Kjøre elektriske lastebiler

Renault Trucks E-Tech T Elektrisk

Renault Trucks E-Tech C Elektrisk

Renault Trucks E-Tech D Elektrisk

Set canonical URL
Off