Ansvarsfraskrivelse - Bruk av foto og/eller video som deles på sosiale medier

Off

Du har delt et bilde eller en video eller annet innhold (heretter kalt "brukerinnhold") på sosiale medier. Renault Trucks ønsker å bruke brukerinnholdet til kommunikasjons- og markedsføringsformål (og spesielt på våre nettsteder). 

Når du svarer på vår invitasjon til å dele brukerinnholdet ditt med emneknaggen #YESRENAULTTRUCKS, godtar du at Renault Trucks bruker brukerinnholdet ditt i samsvar med vilkårene nedenfor:

  • Du gir Renault Trucks rett til å representere, reprodusere, tilpasse og, mer generelt, distribuere og bruke brukerinnholdet ditt som er lagt ut på Instagram, Facebook, Twitter, samt ditt brukernavn på sosiale medier, ID for sosiale medier, profilbilde, bildetekster og stedsinformasjon som du kan ha satt inn i innholdet ditt ("brukerinnhold").
  • Renault Trucks tilbyr ingen kompensasjon for bruk av brukerinnholdet. Renault Trucks har tillatelse til å bruke brukerinnholdet i både trykte og digitale formater, inkludert publisering på Renault Trucks nettsted eller i andre digitale kanaler. 
  • Hvis innlegget ditt inneholder en forpliktelse eller anbefaling til fordel for våre produkter og tjenester, erkjenner du videre at det er et oppriktig og sant uttrykk for din ærlige overbevisning basert på bruk av Renault Trucks-produkter, og at du har offentliggjort eventuelle gratis produktkvitteringer eller insentiver i bytte mot innlegget ditt. 
  • Du bekrefter og erkjenner at (i) du er eier av alle rettighetene knyttet til brukerinnholdet og / eller at enhver person som nyter godt av immaterielle rettigheter eller personlighetsrettigheter knyttet til brukerinnholdet, har gitt deg tillatelse til å gi rettighetene nevnt her; at (ii) Renault Trucks' bruk av brukerinnholdet ditt ikke vil bryte noen lov eller krenke tredjeparters rettigheter. Renault Trucks har rett til å avsløre identiteten din til enhver tredjepart som hevder at brukerinnholdet krenker deres rettigheter; og at (iii) du eier tillatelsene knyttet til bilderettighetene til personene som vises på bildene. 
  • Renault Trucks har rett til å bruke brukerinnholdet i 5 år. Etter denne tidsperioden vil bruksretten fornyes ved stilltiende avtale for 1 år. Enhver part kan si opp dette samtykket. Fra datoen for tilbaketrekking av samtykket vil Renault Trucks slutte å bruke bildematerialet til publisering av nye dokumenter. En rimelig forsinkelse er nødvendig av administrative årsaker for å fjerne brukerinnholdet fra databasen.  Enhver form for publisering som inneholder brukerinnholdet før datoen for tilbaketrekking, vil fortsatt bli brukt.

Denne fraskrivelsen er underlagt fransk lov, og enhver tvist som måtte oppstå, skal være underlagt domstolen i Lyon.

Oppsigelsen skal sendes per e-post (contact_comj@renault-trucks.com) eller rekommandert brev med mottakskvittering til denne adressen: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Frankrike.

Du godkjenner herved å ha blitt informert i henhold til forskriften (lov av 6. januar 1978 og GDPR) om at du har rett til innsyn og rett til å be om retting av personopplysninger som er meddelt Renault Trucks. Utøvelsen av disse rettighetene skal gjøres online eller per post (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Sverige).

Vilkårene for denne rettighetsoverdragelsen kan oppdateres av Renault Trucks fra tid til annen: vennligst sjekk dem hver gang Renault Trucks bruker brukerinnholdet ditt, før du gir din tillatelse. 

Du godkjenner herved at Renault Trucks kan bruke fotografiene og/eller videoene av meg i henhold til vilkårene og betingelsene ovenfor og til formålene ovenfor.