Optifuel Solutions

Optifuel Solutions

Optifuel Infomax

Optifuel Infomax

Optifuel Infomax er et verktøy som ved innsamling og analyse av data, er et godt hjelpemiddel til trening i økonomisk kjøring.

Med Optifuel Program har du den nyeste versjonen Optifuel Infomax, som er kompatibel med alle Renault Trucks modellene (unntatt helt lette lastekjøretøyer).

Med Infomax kan du:

  • Få kontroll på dine drivstoffkostnader
  • Optimere bruken av ditt kjøretøy / bilpark
  • Overvåke ditt kjøretøys drivstofforbruk ved å analysere de aktuelle kjøremønstrene
  • Sammenligne forbruket på forskjellige typer kjøretøyer og kjøremønstre
  • Synliggjøre både kjørefeil og gode manøvrer, og ut fra dette utarbeide handlingsplaner i samarbeid med sjåførene dine
  • Sørge for at kjøretøyet blir brukt korrekt, ved å holde øye med forbruksmåleren i instrumentpanelet.
  • Øker lønnsomheten og dermed din konkurranseevne

Se også, fordeler for alle:

  • Bedriftslederen, som straks ser muligheten for en langsiktet reduksjon av energiforbruket, som betyr lavere mengder utslipp (reduksjon av CO2-utslipp)
  • Den interne tilsynsansvarlige / instruktør / forbruksanvarlige, som etter å ha gjennomført et detaljert og omfattende kurs, kan bruke ekspertisen sin på verkstedet og på firmabilene, ved å redigere i Optifuel Infomax softwaren
  • Sjåførene, som får praktisk og øyeblikkelig, anvendelig trening som merkbart forbedrer komfort og sikkerhet