Tilbehør, reservedeler, service

VÅR GARANTI BLIR NÅ UTVIDET TIL 2 ÅR

FOR ALLE RESERVEDELER SOM MONTERES I ET AUTORISERT RENAULT TRUCKS-VERKSTED (*)

2 års delegaranti

Med garanti forlenget til 2 år på reservedeler som monteres i autoriserte Renault Trucks-verksteder er du garantert at de originale Renault Trucks-reservedelene gir deg den ideelle beskyttelse og den beste kvalitet/prisforhold.

Du kan være helt sikker på at vi kun monterer originale Renault Trucks-deler.

Alt service- og vedlikeholdsarbeid utføres av våre kvalifiserte teknikere, som er under kontinuerlig opplæring for å holde seg oppdatert om de siste teknologiske utviklinger. Våre verksteder er utstyrt med effektive diagnosesystemer, et stort utvalg av spesialisert verktøy og den aller nyeste dokumentasjon.

Renault Trucks-reservedeler Kjøpt av kunden Montert av kvalifisert tekniker
1-års garanti på deler
2-års garanti på deler
2-års garanti på arbeid
2-års veiassistanse
2 år for indirekte skader


Garanti utvidet til 2 år for reservedeler montert i et autorisert Renault Trucks-verksted gjelder for:
- Originale Renault Trucks-deler
- Originale Renault Trucks eXchange-deler
- Originalt Renault Trucks-tilbehør

(*) : se generelle betingelser