E-Tech-serien

Vår dedikerte støtte for en komfortabel elektromobilitetsbryter

Maser ZE plug

Renault Trucks E-Tech-tilbudet omfatter både en rekke elektriske kjøretøyer med høy ytelse og allsidig støtte for kunder i deres energiomstilling, fra det første kjøpet til overvåking av driften til deres elektriske lastebiler.

Denne 360°-støtten er strukturert i fire faser:

1. Forståelse: Vi definerer dine behov sammen

"Hva er de forskjellige alternativene for å redusere CO2-utslippene?"

“Er batterielektriske lastebiler det riktige valget for meg?”

En innledende fase der Renault Trucks hjelper kundene med å utarbeide sine karboniseringsplaner og analysere og definere deres behov. Produsenten tilbyr sin ekspertise innen løsningene som er tilgjengelige på markedet og forståelse for forretningsbegrensningene til kundene sine. 

2. Diagnostikk: Vi anbefaler den beste løsningen for dine behov

"Hvordan kan jeg nå målene mine for CO2-reduksjon?"

"Hvordan kan jeg sikre at flåten min tilpasser seg kommende forskrifter over år?" 

“Er du sikker på at autonomien er tilstrekkelig for rutene mine?”

En andre fase av diagnose, basert på nøyaktig kunnskap om kundens aktivitet, inkludert analyse av flåten og ruter og en analyse av stedets elektriske anlegg. Det innebærer bruk av simuleringsverktøy for å hjelpe kunder med å ta beslutninger og overvåke aktiviteten deres, for eksempel en simulator for reduksjon av karbonutslipp og en autonomisimulator. Etter denne diagnosen gir Renault Trucks kunden en detaljert anbefaling, som inkluderer en utrullingsplan og en prognose for reduksjonen i CO2-utslipp for de kommende årene.

3. Løsningsdesign: Vi er arkitekten for prosjektet ditt

"Kan jeg prøve kjøretøyet under virkelige forhold i en periode?"

“Kan du være arkitekten for å designe den komplette løsningen med alle nødvendige partnere (lading osv.)?”

Deretter, en fase der Renault Trucks blir arkitekten for avkarboniseringsprosjektet og bygger det nye økosystemet for elektrisk mobilitet sammen med kunden. Løsningen inkluderer finansiering, som tar hensyn til lokale eller statlige subsidier, definisjon og oppsett av den komplette lastebilen med utstyr og karosseri, ladefasiliteter på stedet, vedlikeholdsavtaler osv. Det er i denne fasen Renault Trucks gir kunden sin en elektrisk lastebil, slik at den kan testes under reelle arbeidsforhold.

4. Gjennomføring og drift

“Kan du være prosjektleder for å drive planen frem til den er ferdig, med alle interessenter?”

“Kan du hjelpe sjåførene mine, som er litt engstelige, med å betjene lastebilene ? »

“Kan du støtte meg under operasjoner med overvåking og coaching for økt effektivitet?”

I sluttfasen fungerer Renault Trucks som prosjektleder for kundens dekarboniseringsløsning: installasjon av ladeanlegg på stedet, opplæring av sjåfører og flåteadministratorer osv. Sist men ikke minst støtter Renault Trucks og deres nettverk kunder i den operasjonelle overvåkingen av flåten deres, takket være kjøretøytilkobling. Dette innebærer at produsenten overvåker ladeanleggene, sporer kjøring og forbruk og kommer med forslag til optimalisering, anbefaler ruter og optimaliserer vedlikeholdsoperasjoner.

 

4 phases of Renault Trucks Electromobility support

More about our E-Tech offer

Renault Trucks Master E-Tech Elektrisk

Renault Trucks D E-Tech Elektrisk

Renault Trucks D Wide E-Tech Elektrisk

Renault Trucks E-Tech dedikerte tjenester

Contact our experts to help you switch

I agree that when submitting this form, Renault Trucks will store and keep my personal data as long as required to evaluate the information provided and in order to be able to contact me back about this specific subject. My data may also be transferred to Renault Trucks partners and distributors that will be able to handle my demand.