Nyheter


24.10.2012

Verdens matvareprogram

RENAULT TRUCKS PÅ OPPDRAG I AFRIKA

For å bistå Verdens matvareprogram i organisasjonens arbeid i Øst-Afrika vil Renault Trucks i tre måneder drive en mobil opplæringsenhet som skal gi WFPs mekanikere en innføring i de mest avanserte vedlikeholdsteknikker. Dette oppdraget viser Renault Trucks’ engasjement overfor WFP, i misjoner der lastebilen helt klart inntar en sentral plass blant trengende befolkninger.

FNs organisasjon, Verdens matvareprogram (WFP), har som hovedoppdrag å bekjempe sult over alt i verden og bringe mat ut til mest trengende befolkninger. For å kunne nå frem til mennesker i nød spiller lastebilen en sentral rolle i logistikksystemet. Et hundretalls av organisasjonens lastebiler er Renault Trucks-modeller som transporterer næringsmidler under de mest ekstreme omstendigheter.

For å gjøre arbeidet lettere for organisasjonen går Renault Trucks enda lenger. Renault Trucks vet at riktig vedlikeholdte lastebiler har en bedre mobilitet og dermed bedre oppfyller sin funksjon. Fabrikanten har derfor sendt ut en Kerax 6x6 konfigurert som en mobil opplæringsenhet og et team teknikere for å bistå WFPs mekanikerne i Øst-Afrika, og gi dem all nødvendig opplæring når det gjelder vedlikehold og reparasjoner av tunge lastebiler. Denne opplæringen skal pågå i tre måneder på alle de stedene der WFPs personell er involvert, i Uganda, Burundi, Sør-Sudan, Rwanda og den Demokratiske Republikken Kongo.

Renault Trucks viser sitt ansvar og sitt ønske om å bidra til utvikling av det afrikanske kontinentet som fabrikanten er så sterkt knyttet til, ved å stille sine kunnskaper som lastebilfabrikant til disposisjon for Verdens matvareprogram.

Renault Trucks bekrefter med dette den viktige rollen lastebilen spiller i de mest nødlidende strøk i verden, der den kan ha en livreddende funksjon.

 

Verdens matvareprogram, fortalt med tall:

  • 90 millioner mennesker har fått utlevert matvarer
  • Organisasjonen operer i 74 land
  • 11000 ansatte over hele verden
  • 3000 lagre
  • 40 båter
  • 60 fly
  • 5000 lastebiler