Nyheter


 

10.08.2015

Prosjekt EDIT

FORMÅLET ER Å REDUSERE DRIVSTOFF-FORBRUKET FOR DISTRIBUSJONSKJØRETØY MED 13 %

Renault Trucks og seks partnere har lansert prosjektet EDIT (Efficient Distribution Truck), som har som målsetning å redusere drivstoff-forbruket til distribusjonskjøretøy med 13 % sammenliknet med nåværende produksjonslastebiler, takket være bruken av innovative teknologier.

Kjøretøyet som brukes i prosjektet en Renault Trucks D Wide Euro 6 (CAB 2,3 M) med påbygget kjølekasse. EDIT-prosjektet har fått kvalitetsstempel av LUTB Transport og Mobility System. De seks partnerne er: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) og IFSTTAR (LICIT). Prosjektet er kvalitetsstemplet av LUTB og finansieres via støtte fra fondet FUI Regions.

Kjøretøy med framtidens teknologi

Formålet med prosjektet er å designe og utvikle et demokjøretøy til kjøleindustrien, men med et 13 % lavere drivstoff-forbruk enn en liknende distribusjonslastebil med Euro 6. Demokjøretøyet skal bruke teknologi som kommer for salg på markedet i 2020. Partnerne i prosjektet skal bidra med å utvikle denne teknologien med sine egne ekspertiser.

Prosjektet er basert på forskjellige forskningsområder. For det første blir det forbedringer på kjøretøyets aerodynamikk og kjølekassen. I tillegg blir prototypen tilpasset et lavspennings-hybridsystem, som kan gjenvinne deler av bremseenergien ved å tilbakeføre energi via et elektrisk system. Dette vil bli brukt til å drive hjelpeutstyr fra utvunnet elektrisk energi og kan også gi støtte til forbrenningsmotoren.

System for trafikkflyt

Et annet forskningsområde dreier seg om utviklingen av et nytt system for trafikkflyt (driving aid system). Systemet skal kunne kobles til trafikklys og gjøre det mulig å forutse når lysene skifter. Dermed kan man definere en standard hastighet som minimerer drivstoff-forbruket. I tillegg vil det gi sjåfører mulighet for å velge den mest økonomiske kjørerute. Videre vil prototypen også teste nye dekk med en lavere rullemotstand. EDIT-prosjektet er forventet å kunne levere det første kjøretøyet i 2018. Det forventes at prosjektet til slutt vil lede til nye markeder for distribusjonskjøretøy i Europa.

Renault Trucks D Wide" href="http://www.renault-trucks.no/d/?D=18-26">Les mer om Renault Trucks D Wide

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Pehr Marius Angermo – Tel.: +47 23 17 066 00 – pehr.marius.angermo@consultant.volvo.com

(Undefined constant : MOBILE_A_VOIR_AUSSI)