Nyheter


 

02.03.2018

VÅR GARANTI BLIR NÅ UTVIDET TIL 2 ÅR

FOR ALLE RESERVEDELER SOM MONTERES PÅ ET AUTORISERT RENAULT TRUCKS-VERKSTED

Garantien dekker

Standard delegaranti:

Dersom en original Renault Trucks-del, som har blitt kjøpt på et autorisert Renault Trucks-verksted, blir bekreftet med en feil som skyldes fabrikasjon eller defekt materiale innen 12 måneder etter kjøpsdato (ubegrenset kilometerstand), vil denne feilen bli gratis reparert eller delen gratis skiftet ut av et autorisert Renault Trucks-verksted (gjelder kun delene, kunden dekker selv arbeidsomkostningene).

Garanti utvidet til 2 år for reservedeler montert i et autorisert Renault Trucks-verksted:

Dersom en original Renault Trucks-del, som har blitt kjøpt i et autorisert Renault Trucks-verksted og har blitt sammenmontert av en kvalifisert tekniker(1), blir bekreftet med en feil som skyldes fabrikasjon eller defekt materiale innen 24 måneder etter kjøpsdato (ubegrenset kilometerstand), vil denne feilen bli gratis reparert eller delen gratis skiftet ut av et autorisert Renault Trucks-verksted (delene og arbeidsomkostningene blir dekket).

I tillegg til dette, dersom den defekte Renault Trucks-delen fører til problemer eller indirekte skader på andre komponenter, vil også disse reparasjonene dekkes.

Garantibetingelser

Standard garanti på deler og garanti utvidet til 2 år på reservedeler montert på et autorisert Renault Trucks-verksted er underlagt følgende betingelser:

 • Kun originale Renault Trucks-deler dekkes av garantien.
 • Personen som fremlegger et garantikrav skal samtidig fremlegge et bevis på at delene har blitt kjøpt på et autorisert Renault Trucks-verksted (original faktura).
 • Delen og bilen skal ha vært vedlikeholdt i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.
 • Delen og bilen skal kun ha vært brukt til de tiltenkte formål.
 • Garantiseglene på delen er intakte.
 • Delen eller bilen har ikke vært overbelastet.
 • Deler som repareres eller skiftes ut i rammen av denne garantien er garanterte for resten av den opprinnelige garantiperioden.

For garanti utvidet til 2 år av reservedeler montert på et autorisert Renault Trucks-verksted gjelder i tillegg disse betingelsene:

 • Personen som fremlegger et garantikrav skal samtidig fremlegge et kjøpsbevis (original faktura).
 • Delen skal være korrekt sammenmontert på det Renault Trucks-kjøretøyet delen er beregnet på, og dette skal være gjort av en kvalifisert tekniker(1) som har fulgt opplæring gitt av Renault Trucks for den gjeldende bilen, som har tilgang til de siste tekniske informasjon om vedlikehold fra Renault Trucks og som bruker det spesialiserte Renault Trucks-verktøyet som er nødvendig for reparasjonen.
 • Veiassistansen(2) og assistanse for indirekte skader gjelder kun dersom reparasjonen eller utskiftingen som dekkes av garantien gjennomføres av et autorisert Renault Trucks-verksted.
 • For å kunne gjøre krav på veiassistanse skal det bevises at bilen kan utgjøre et faremoment på veien, og at den på grunn av den defekte delen ikke kan kjøres til nærmeste autoriserte Renault Trucks-verksted.
 • Det må bevises at de indirekte skadene er den direkte følge av den defekte delen som dekkes av garantien, og kun originale Renault Trucks-deler vil bli gratis reparert eller skiftet ut.

Begrensninger og hva garantien ikke dekker

Garantien på reservedelene gjelder IKKE:

 • For et problem som skyldes normal slitasje, feilaktig håndtering eller lagring av delen
 • En del montert på en bil den ikke er beregnet på
 • Deler som skiftes ut gratis i rammen av bilgarantien eller innkallingskampanjer
 • En del og/eller en bil som har vært utsatt for en ulykke, har blitt feil brukt, endret, gjenoppbygget eller modifisert
 • Dersom skaden på delen som dekkes av garantien er knyttet til feilfunksjon på en annen del
 • Skader som skyldes skjødesløshet, ukorrekt montering eller regulering av delen, eller samtidig montering av deler med normal slitasje, noe som fører til raskere slitasje
 • Tap, kostnader og skader, spesielt omkostninger, innkvartering, telefonsamtaler, måltider, ekspressleveringer, tapt tid, ubehageligheter, tapt transport eller andre ekstra eller indirekte skader eller tap som du (eller en annen person) blir utsatt for som følge av skaden som dekkes av garantien.

Renault Trucks forbeholder seg retten til å oppdatere de generelle betingelsene for garantien på et hvilket som helst tidspunkt. Garantibetingelsene som gjelder er de som gjelder på kjøpsdatoen.

1) Dette gjelder altså ikke deler som er kjøpt og montert av kunden selv. Men det inkluderer monteringer gjort av kvalifiserte teknikere som arbeider i autorisert Renault Trucks-forhandlernett, samt, i EØS-land og Sveits, monteringer gjort av kvalifiserte teknikere som ikke tilhører autorisert Renault Trucks-forhandlernett, på den betingelse at de kvalifiserte teknikerne svarer til de kravene som Renault Trucks fremlegger, og at de delene det gjelder har vært kjøpt i et autorisert Renault Trucks-verksted i et EØS-land eller i Sveits (original faktura skal fremlegges), og at de er montert på en bil som tilhører en tredjepart.

2) Veiassistanse er tilgjengelig på visse markeder.

Garanti utvidet til 2 år for reservedeler montert i et autorisert Renault Trucks-verksted gjelder for:

 • Originale Renault Trucks-deler
 • Originale Renault Trucks eXchange-deler
 • Originalt Renault Trucks-tilbehør